YKSILÖLLINEN TOIMISTON SISUSTUS VETÄÄ PUOLEENSA.

Toimistosi tunnelma ja pienet yksityiskohdat ovat tärkeitä viihtyisän ilmapiirin luomisessa. Onnistuneesti suunniteltu ja toteutettu toimisto vaikuttaa merkittävällä tavalla työntekijöiden työssä viihtymiseen ja sillä on suora vaikutus yrityksesi kannattavaan toimintaan. Ensivaikutelma kertoo kaiken yrityksestäsi.

– Kaikki alkaa tilastasi.

Toimisto suunnittelu
Toimisto sisustus
TOIMISTON SISUSTUS

Toimiston suunnittelu tehdään aina yrityksen toiveiden mukaisesti. Tavoitteemme on luoda toimivia tiloja, jotka ovat yrityksen näköisiä. Toimintamallimme avulla yritys voi joko osallistua vahvasti toimiston suunnitteluun tai vaihtoehtoisesti keskittyä omiin töihin ja kommentoida muutoksia suunnittelu palavereissa. Toimiston suunnittelu aloitetaan aina tarvekartoituksella, jonka avulla ymmärrämme kuinka yrityksessänne työskennellää. 

Toimiston suunnittelu

Tehokas toimisto suunnittelu perustuu mallintamiseen, joka tuo suunnitelman ymmärrettävään muotoon ja näin löydämme yritystänne parhaiten tukevat ratkaisut. Suunnittelemme kaikki toimistot 3D-mallintaen, jotta saisimme pienimmätkin yhksityskohdat okein ja pystymme toimittamaan tehokkaasti isotkin toimisto suunnitelmat sekä tekemään muutoksia suunnitelmiin nopeasti. 3D- mallin avulla voimme käydä tilaa läpi virtuaalisesti suunnittelu kokouksissa, jolloin suunnitelmaa on helpompi ymmärtää ja siihen on työntekijöiden helpompi antaa kommentteja ja muutosehdotuksia.

Värit ja materiaalit

Yritysilmeenne mukaiset värit ja arvojenne mukaiset materiaalit luovat henkilöstölle viihtyisän työympäristön ja vahvistaa työntekijöiden ja yrityksen yhteenkuuluvuutta. Lisäksi tilasi toimivat yrityksen käyntikorttina asiakastapaamisissa ja ulkopuolisten astuessa yritykseesi, joten sävyillä, materiaaleilla ja niiden luomalla kokonaisuudessa on suuri merkitys yrityksesi imagoon.

Valaistus

Henkilöstön tehokas työskentely vaatii, että tunnistamme yrityksenne erilaiset työskentelytavat ja luomme niitä tukevat valaistus- ja akustiikkaolosuhteet. Hyvin suunniteltu toimiston valaistus toimiston eri alueille parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä sekä tehostaa työskentelyä. Toimiston tieyillä alueilla valistuksen tulee olla kirkas, jotta tarkkuutta vaativat tehtävät ei rasita silmiä ja työskentely alueelle ei heijastu varjoja sekoittamaan työtä. Toimiston ruokailu tai neuvottelu tila sen sijaan vaatii enemmän tunnelmaa kuin kirkasta valoa. Lisäksi on huomoitava että yleensä osa tiloista toimii monikäyttötiloina, jonka vuoksi valaistuksen kirkkautta tulee olla mahdollista säätää portaattomasti. Toimisto suunnittelussa määritämme myös tiloille väri lämpötilat tukemaan kunkin huoneen tarkoitusta.

Akustiikka

Toimisto suunnittelun vahvana osana on tilojen akustiikka. Akustiikalla on valtava merkitys keskittymiskykyyn ja tehokkaaseen työskentelyyn. Osa tiloista vaatii paljon akustisia toimenpiteitä, jotta keskittyminen ei herpaannu muiden toimistolla työskentelevien arkisista toimenpiteistä. Toimiston hiljaiset työskentelyt tilat toimivat erityistä keskittymistä vaativissa töissä kun taas toimiston kahvilassa voi tehdä ryhmätöitä tehokkaasti muiden ryhmien joukossa. Akustiset puhelinkopit toimivat alueena jossa päivittäiset puhelut voidaan suorittaa muita häiritsemättä ja jossa muiden jutustelu ei haittaa puhelua.

Aleksi Heiskanen

Toimitusjohtaja

aleksi.heiskanen(a)aadesign.fi

050 573 4779

Tomas Lima

Sisustussuunnittelu ja visualisointi

tomas.lima(a)aadesign.fi

English/Portuguese 040 729 7244

Joakim Breitenstein

Arkkitehtisuunnittelu / Projektijohto

Markus Gråsten

Markkinointi

Anne Heiskanen

Hallinto

anne.heiskanen(a)aadesign.fi

PYYDÄ TARJOUS

Nimi*

Sähköposti*

Puhelinnumero

Sijainti*

Neliömäärä (m2)

Viesti